Stiegelmeyer SETA in AZ Nikolaas

AZ Nikolaas telt 822 bedden verspreid over 5 campussen in het Waasland: Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. In Sint-Gillis-Waas beschikt het ziekenhuis over een goed uitgebouwde polikliniek. In Lokeren heeft het ziekenhuis een aparte low care afdeling.

“Wij werken nu al meerdere jaren met het SETA bed”, vertelt Erik Vlaminck, Investerings- en Exploitatiemanager Corebusiness, “en een belangrijke troef van dit modulaire ziekenhuisbed is een ruime en flexibele inzetbaarheid op onze verschillende afdelingen. Dit bed beantwoordt dan ook aan diverse gebruikersnoden en beleidsvereisten.”

Diepgaande marktanalyse

De keuze voor de Stiegelmeyer SETA is er bij AZ Nikolaas gekomen na een uitvoerige en diepgaande marktprospectie en -analyse, wat dan ook onderdeel vormde een geconsolideerd aankooptraject. Concreet werd er gewerkt met een lastenboek, een aantal gunning- en selectiecriteria, een demo-evaluatie, een kwalitatief en commercieel vergelijk,… Dit integraal doorloop- en beslissings-proces verliep dan ook via een multidisciplinair traject, waarbij een gebalanceerd evenwicht nagestreefd werd tussen de kwalitatieve waarden en financiële vereisten.

Evaluatie door interne actoren

Op kwaliteitsniveau oogt dit bed robuust en eenvoudig, maar de intern betrokken actoren hebben de functionaliteiten op een positieve wijze geëvalueerd, en dan ook tijdens het gebruik naar zijn waarde ingeschat. Dit meer bepaald mbt:

de intuïtieve bedieningsmogelijkheden en het ergonomisch gebruiksgemak (incl. transport met of zonder ondersteuning van een bedmover) voor de zorgactoren;
het comfort en de functionele meerwaarde voor de patiënt;
een gebruik dat ook afgestemd is op de zorgnoden (vb. in combinatie met visco-elastische matras ter decubituspreventie, vb. bevestigingspunten voor fixatiemateriaal,…).

Logistieke voorbereiding

Het implementatietraject gaat altijd gepaard met een logistiek voorbereidingstraject. In de organisatie ervan dient rekening gehouden te worden met diverse aspecten, zoals bv.

de aanleveringslocatie met een aanpalende voorbereidingshal (in functie van het configureren toebehoren, labelen en schoonmaak bed);
een daarop afgestemde interne personeels-bestaffing (vb. technische dienst, afdelings-logistiek,…);
een uitgestippelde interne flow tot omswitch;
een extra linnen voorziening;
bestemming- of verwijdercircuit v/d oude bedden,…

Tijdige communicatie

Dankzij een goede en tijdige communicatie tussen het ziekenhuis en Distrac, verloopt de levering van de nieuwe SETA-bedden in het AZN steeds volgens de besproken planning. Dus tot op heden werd het draaiboek dan ook door de leverancier strikt gerespecteerd en nageleefd (incl. verpakkingsafval werd terug meegenomen,…)

Service en support

Distrac Group levert dan ook een goede support. Dit geldt enerzijds op het gebied van training en opleiding van zowel de zorgactoren, als de technische experts. We stellen vast dat iedereen de bediening en functionele mogelijkheden snel onder de knie heeft.

Anderzijds kunnen we dan ook beroep doen op een efficiënt georganiseerde dienst na verkoop. Tot op heden mochten we ervaren dat Distrac Group snel, gericht en effectief anticipeert op problemen (defecten,…). Alsook over de praktische en proactieve naleving van het preventief onderhoudscontract (na garantie-periode) dienen we helemaal niet te klagen.
Zulke professionele service vormt dan ook een objectieve meerwaarde voor het ziekenhuis, en heeft dan ook een gunstige invloed op het verlengen van de bedrijfseconomische levensduur van zulke bedden.

Meerjarenbeleid

Daar een beddenomswitch onderdeel vormt van een meerjaren investeringsprogramma van AZN, wordt het geconsolideerd aankooptraject en -resultaat ook verder ingebed binnen een juridisch en commercieel sluitend raamcontract voor een langere tijdsperiode. Tot slot besluit Erik Vlaminck met de beleidsreflectie “dat het bedtype (incl. Distrac Group) in de “ziekenhuiskamer van de toekomst” ook zijn plaats zal hebben, en dat dit dan ook niet te miskennen zal zijn.”