Zorgtechnologie in de lift

Vandaag richt een groot deel van de zorgtechnologie zich terecht op patiënten. Dankzij allerlei toepassingen wordt hun leven aangenamer en makkelijker. Er bestaan echter ook toepassingen in de zorgtechnologie die specifiek gericht zijn op ziekenhuizen en hun organisatie. De beddenlift van Distrac Group is daar een goed voorbeeld van.

 

Betere organisatie

 

In veel ziekenhuizen zag je vroeger regelmatig vrije, ongebruikte bedden op de gang staan, vaak in de weg van het zorgpersoneel als ze een ander bed door de gang reden. Niet enkel organisatorisch was dat een probleem, ook de veiligheid leed eronder. Bij een noodgeval was er immers altijd de kans dat de ongebruikte bedden de doorstroming bij de evacuatie belemmerden. Bovendien kost de ruimte die een bed zou innemen veel geld. De bespaarde vierkante meters worden dankzij deze beddenlift anders en nuttiger gebruikt.

 

Dat zijn alvast twee problemen die worden opgelost dankzij de verticale beddenlift van Distrac Group. Het is een opslagsysteem waarin tot vijf ziekhuisbedden tegelijkertijd kunnen worden gestapeld. Dat zorgt voor meer plaats in zowel de gangen als in de opslagruimtes van ziekenhuizen. Daarnaast biedt de beddenlift ook de mogelijkheid om extra bedden aan te kopen, aangezien ze makkelijker kunnen opgeslagen worden.

 

 

Makkelijk, veilig en hygiënisch

 

De beddenlift is makkelijk, snel en vooral veilig te besturen. Wanneer het eerste bed erin geplaatst is, wordt het omhoog gelift en komt er plaats vrij voor een tweede bed. Verder is er ook een veiligheidsmechanisme dat enkel bevoegde personen toegang geeft om bedden er terug uit te halen.

 

Als laatste voordeel is het ook mogelijk om verschillende types bedden op te slaan in de beddenlift. Zo kunnen bedden in de breedte gestockeerd worden en zijn er ook liften voor brancards en spijlenbedden.