Waar vind je Distrac binnenkort?

Beurzen (Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus kunnen onderstaande data nog veranderen)

Distrac is de komende maanden aanwezig op verschillende beurzen. De Journée ADMR (Association des Directeurs de Maison de Repos) in het Waalse Wépion die normaal op 24 maart zou plaatsvinden, is uitgesteld naar een latere datum. Dat zal ofwel 18 juni of 17 november worden. Dit jaar staat de dag in het teken van kwaliteit in rusthuizen op alle vlakken.

Op 24 april trekken we dan weer naar Waver voor het Congrès de réadaptation, georganiseerd in La Sucrerie.
In de expo van Namen vinden van 7 tot 9 mei ‘Les salons de l’autonomie’ plaats. Het is de laatste jaren het evenement bij uitstek geworden waar zowel hulpbehoevenden als professionals uit de gezondheidssector samenkomen.

Vervolgens gaan we ook buiten de landsgrenzen. Van 23 tot 25 september vindt in Praag het EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) congres plaats. Drie dagen lang is ook Distrac aanwezig om mee bij te dragen aan thema’s zoals innovatie, betere richtlijnen en hogere kwaliteitsstandaarden. Daarna is Oostende aan de beurt waar van 30 september tot 2 oktober de Congresweek van de verpleegkundigen plaatsvindt. Van 2 tot 4 december zijn wij dan weer een van de 250 exposanten tijdens Health & Care in Flanders Expo te Gent. We staan er de 5000 bezoekers uit de gezondheidszorg bij met raad en daad.

Vormingsdagen

 

Behalve tijdens beurzen delen we ook graag kennis tijdens onze eigen vormingsdagen. We organiseren die dagen samen met Care Comfort. Dit voorjaar hebben we 4 dagen gepland met als thema ‘De herpositionering van de patiënt/bewoner en aangepast materiaal, kunnen ze het risico op doorligwonden verlagen?’, de vormingen gaan door in het Frans. De eerste twee dagen, op 18 en 19 maart in onze eigen showroom in Hoegaarden, zullen opnieuw ingepland worden. Voor de precieze data zullen we de ingeschreven personen persoonlijk op de hoogte brengen. Voor de laatste twee sessies kan je terecht in de showroom van Care Comfort in Oudenaarde. De precieze data van die opleiding worden ook later nog bekendgemaakt. Inschrijven voor de vormingsdagen kan via academy@distracgroup.com.

 

Deze ontmoetingsmomenten zijn telkens een uitgelezen mogelijkheid om kennis te delen met elkaar. Ook voor Distrac Group is het belangrijk continu met onze doelgroep in contact te staan om de vinger aan de pols te houden in een snel evoluerend zorglandschap.

We hopen van harte jullie tijdens één van deze contactmomenten te mogen begroeten!