Blue bridge

De Blue bridge is een digitaal systeem dat permanent info opslaat (traceerbaar). De gegevens kunnen worden overgebracht naar bestaande software of het dashboard.


Dit systeem geeft informatie over:

  • Patiënt/bewoner verlaat het bed.  Het bed detecteert en meldt het opstaan van een bewoner die gevaar loopt te vallen. De verpleegkundige heeft de mogelijkheid om hierop onmiddellijk te reageren.
  • Bed in de laagste stand? De laagste stand beschermt de bewoner tegen zware verwondingen in geval van een val. Wanneer het bed deze veilige positie verlaat, wordt er een digitale melding gestuurd om de juiste actie te kunnen ondernemen.
  • Optimalisatie van het onderhoud. Bepaalde gebreken aan het verpleegbed worden opgespoord en onmiddellijk aan het verplegend personeel en de huismedewerker gemeld. Handmatige melding door het verplegend personeel is niet meer nodig. Niet herkende gebreken, die de inspanning van het verplegend personeel verhogen, worden gereduceerd.
  • Ondersteuning van verplegingsbeslissingen. Relevante meldingen ondersteunen de prioritering van belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld door het opsporen van ongewenste gebeurtenissen, zoals het verlaten van het bed.
  • Ook zichtbaar: 
    • Is de stroomstekker ingestoken?
    • Is de rem geactiveerd?